KONFERENCJA przekładoznawcza Interdyscyplinarność w przekładzie
Bielsko-Biała, 6-7 kwietnia 2018
Interdyscyplinarność w przekładzie
 
 

KONFERENCJA PRZEKŁADOZNAWCZA AKADEMII TECHNICZNO HUMANISTYCZNEJ W BIELSKU BIAŁEJ

 

Katedra Iberystyki

Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej

 

 

ma zaszczyt zaprosić na

 

V Ogólnopolską konferencję przekładoznawczą

 

 

Interdyscyplinarność w przekładzie

 

Bielsko-Biała, 6-7 kwietnia 2018

 

 

W tym roku konferencja będzie poświęcona zjawisku interdyscyplinarności w przekładzie oraz kwestii odrębności – lub jej braku – przekładoznawstwa od innych dziedzin nauki. Postaramy się spojrzeć na przekładoznawstwo z wielu stron i perspektyw: psychologicznej, kulturoznawczej, literaturoznawczej, językoznawczej, socjologicznej i innych. Będą nas interesowały odpowiedzi na pytania:

Czy translacja z definicji jest dziedziną interdyscyplinarną?

Gdzie kończy się przekładoznawstwo a zaczynają inne dziedziny?

Czy i z jakich narzędzi badawczych zapożyczonych z innych dyscyplin naukowych korzystają teoretycy przekładu?

Co inne dziedziny naukowe mogą wnieść do przekładoznawstwa, a co przekładoznawstwo wnosi do innych dziedzin?

Czy przekład jako produkt końcowy można analizować w ramach innych perspektyw badawczych?

Jaki jest wpływ interdyscyplinarnego podejścia na praktykę przekładu?

Jak uwzględniać w praktyce tłumaczenia interdyscyplinarny charakter tekstu?

Czy tłumacze muszą być specjalistami w innych dyscyplinach?

Jaka wiedza niezwiązana bezpośrednio z przekładem jest niezbędna tłumaczowi?

Jakie zagadnienia teoretyczne i praktyczne dotyczące innych dziedzin wspomagają proces dydaktyczny w zakresie tłumaczenia?

Czy przekładoznawstwo w Polsce powinno (oraz czy ma szanse) stać się niezależną dyscypliną naukową?

 

Zachęcamy do podjęcia dyskusji i refleksji zarówno teoretycznej, jak i praktycznej.

 
 
© SYSTEM CMS - www.mar-kus.com.pl
Konferencja przekładoznawcza / przekład