Program konferencji
Bielsko-Biała, 6-7 kwietnia 2018
Interdyscyplinarność w przekładzie
 
 
IV Ogólnopolska konferencja przekładoznawcza
Typowe i nietypowe role tłumacza:
wczoraj, dziś, jutro
 
Bielsko-Biała, 13-14 października 2016
 
CZWARTEK, 13.10.2016.
 
OTWARCIE KONFERENCJI, GODZ. 9.30, sala L120
 
Sesja 1: 9.45-11.45, sala L120
 
Anna Bednarczyk, Uniwersytet Łódzki
Rola tłumacza a potrzeby epoki (Rosja carska - ZSRR - Rosja współczesna)
Piotr Fast, Uniwersytet Śląski
Tłumaczenie poetyckie jako metaforyczne przekształcanie oryginału (A Song Josifa Brodskiego)
Marzena Chrobak, Uniwersytet Jagielloński
Typy tłumaczeń, role tłumacza
Anna Majkiewicz, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
Zadania tłumacza wczoraj i dziś (na przykładzie niemieckiej refleksji translatologicznej)
 
PRZERWA KAWOWA 11.45-12.10
 
Sesja 2: 12.10-13.30
 
Sala L120
Sala L131
 
 
Paulina Borowczyk, Uniwersytet im.Adama Mickiewicza w Poznaniu
Tłumacz audiowizualny - rzemieślnik czy twórca dialogów?
Anna Wendorff, Uniwersytet Łódzki
Tłumacz i nowe technologie. O tłumaczeniu cyberliteratury
Aleksandra Hasior, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
Tłumacz audiowizualny jako negocjator między stylem tłumaczenia a normą społeczną i językową
Małgorzata Ślarzyńska, Uniwersytet Warszawski
Przekład przekazów medialnych w perspektywie lokalizacji
Agata Wolarska, Uniwersytet im.Adama Mickiewicza w Poznaniu
Tłumacz – pragmatyk? Słów kilka o implikacjach pragmalingwistycznych aspektów gramatyki języka hiszpańskiego w translacji
Jakub Jankowski, Uniwersytet Warszawski
Kim jest tłumacz komiksu?
 
 
PRZERWA OBIADOWA 13.30-14.30
 
Sesja 3: 14.30-16.10
 
Sala L120
Sala L131
 
 
Agnieszka Adamowicz-Pośpiech, Uniwersytet Śląski
Awatary współczesnego tłumacza: celebryta, kopista czy kompilator?
Ewa Gumul, Uniwersytet Śląski
Ingerencja tłumacza w tekst przekładu, czyli o eksplicytacji i innych formach amplifikacji tekstowej w tłumaczeniu
Katarzyna Wołek-San Sebastian, Uniwersytet Jagielloński
Role tłumacza tzw. "małej literatury" na przykładzie chorwacko-polskim
 
Iwona Kasperska, Uniwersytet im.Adama Mickiewicza w Poznaniu
Tłumacz jako rzecznik, ale czyj i czego?
 
Joanna Warmuzińska-Rogóż, Uniwersytet Śląski
Od przekładu do twórczości, czyli o quebeckich feministkach, anglokanadyjskich tłumaczkach i przekładowym continuum
Katarzyna Kruk-Junger, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
Tłumacz jako nie-tłumacz. Studia przypadków jako próba definicji roli pośrednika językowego
 
Agnieszka Raszewska, Wyższa Szkoła Europejska
Tłumaczenia ustne nieprofesjonalne stosowane w kościołach ewangelicznych
 
 
PRZERWA KAWOWA 16.10-16.40
 
Sesja 4: 16.40-18.00
 
Sala L120
Sala L131
 
 
Maria Korusiewicz, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
Przekład jako przestrzeń niedomknięta - zapiski z oikologii tekstu na przykładzie autorskiego przekładu poezji Sylwii Plath
Ludmila Lambeinová, Uniwersytet Warszawski
Tłumacz jako pośrednik między kulturami? Kompetencje interkulturowe czeskiej tłumaczki pracy Karola Modzelewskiego Zajeździmy kobyłę historii. Wyznania poobijanego jeźdźca
Piotr Plichta
O tłumaczeniach poematu Martinusa Nijhoffa "Awater" i problemach przekładowych z nim związanych
Zbigniew Nerczuk, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
O specyfice pracy tłumacza antycznej literatury filozoficznej
 
Izabela Laskowska, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
Tłumaczu, nie ufam sobie. Dylematy poety-tłumacza / tłumacza-poety na wybranych przykładach własnych i zapożyczonych
 
Barbara Bibik, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
(Nie)typowa rola tłumacza starożytnych tekstów dramatycznych
 
 
 
BANKIET godz. 19.00
 
PIĄTEK, 14.10.2016.
 
Sesja 5: 9.30-11.00
 
Sala L120
Sala L131
 
 
Carlos Dimeo, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej,
Anna Wendorff, Uniwersytet Łódzki
Tłumacz teatru / Tłumacz w teatrze
Agata Ostrowska-Knapik, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
Tłumacz w roli prawnika
Tamara Brzostowska-Tereszkiewicz, Instytut Badań Literackich PAN
Posthumanistyczny przekład artystyczny
Ewa Michalska, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
Rola i kompetencje tłumacza tekstów prawnych (na materiale polsko-czesko-słowackim)
Agnieszka Muszyńska-Andrejczyk, Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina
Tłumacz w operze: najemnik, konsultant czy przewodnik?
Przemysław Brom, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
Tłumacz – negocjator? O tłumaczeniu hybrydowych tekstów Unii Europejskiej
 
PRZERWA KAWOWA 11.00-11.30
 
Sesja 6: 11.30-12.50
 
Sala L120
Sala L131
 
 
Tatiana Szczygłowska, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
Tłumacz jako pośrednik w procesie przekładu tekstów medycznych. Komentarz do wybranych problemów i rozwiązań tłumaczeniowych
Aleksandra Jackiewicz, Uniwersytet Warszawski
Tłumacz poezji – rzemieślnik czy twórca? Na materiale dawniejszych i nowszych przekładów poetów polskich na język hiszpański
Beata Piecychna, Uniwersytet w Białymstoku
Tłumacz jako copywriter czy copywriter jako tłumacz? Przekład haseł reklamowych z języka angielskiego na język polski (na przykładzie tekstów katalogów z branży beauty)
Weronika Sztorc, Uniwersytet Warszawski
Poeta przeklęty w dwóch wydaniach: role tłumaczy realizowane w dwóch zbiorach angielskich przekładów Andrzeja Bursy
Lidia Żołnierek, Uniwersytet Jagielloński
„Egyszer volt Budán kutyavásár” - nieprzekładalność oraz przekładalność – kluczowe problemy na przykładzie wybranych przysłów w języku węgierskim
Hanna Połomska, Uniwersytet Gdański
O nietypowym łuskaniu fasoli – Wiesław Myśliwski i jego powieść w przekładzie na język francuski i hiszpański
 
 
PRZERWA OBIADOWA 12.50-13.45
 
Sesja 7: 13.45-15.10
 
Sala L120
Sala L131
 
 
Mira Czarnecka, Uniwersytet Śląski
Przekład „obcego” w epoce globalizacji – wyzwania stojące przed tłumaczem anglosaskiego kręgu kulturowego
 
Lubomir Hampl, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
Kwestie szeroko rozumianej triady a proces operacyjny tłumaczenia (na przykładzie czeskich i polskich przekładów biblijnych)
 
Tomasz Markiewka, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
Przepisywanie Beowulfa. J.R.R. Tolkiena meandry przekładu
Markus Eberharter, Uniwersytet Warszawski
Tłumacz i człowiek teatru: Jan Nepomucen Kamiński (1777-1855)
 
Witold Pacyno, Uniwersytet Jagielloński
Tłumacz w obliczu mediewalizmu. O roli tłumacza w przekładzie „utworów mówiących średniowiecznością” na materiale najnowszej literatury rosyjskiej
Katarzyna Szoblik, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
Rola i strategie tłumaczy w procesie chrystianizacji Indian na terenie Nowej Hiszpanii
 
 
 
PRZERWA KAWOWA 15.10-15.40
 
Sesja 8: 15.45-17.10
 
Sala L120
 
Renata Niziołek, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
Aktor w roli tłumacza/tłumacz w roli aktora: Jerzy Radziwiłowicz i Jacek Poniedziałek
Ewelina Pilarczyk, Uniwersytet Jagielloński
Tłumacz jako twórca (nie)zależny: „Rewizor” N. Gogola w najnowszej parafrazie przekładowej Tadeusza Nyczka dla Teatru „Stu”
Pau Freixa Terradas, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej/Universitat de Barcelona
Wybrane problemy przekładu w dwujęzycznym tandemie na przykładzie tłumaczenia Pornografii Witolda Gombrowicza na hiszpański
 
ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI 17.10
 
© SYSTEM CMS - www.mar-kus.com.pl
Konferencja przekładoznawcza / przekład