Program konferencji
Bielsko-Biała, 6-7 kwietnia 2018
Interdyscyplinarność w przekładzie
 
 
Bielsko-Biała, 6-7 kwietnia 2018
 
PIĄTEK, 6.04.2018.
OTWARCIE KONFERENCJI, GODZ. 9.30, sala L120
 
INAUGURACJA: 9.30-10.30, sala L120
Otwarcie konferencji
Wykład inauguracyjny
Anna Bednarczyk, Uniwersytet Łódzki
Interdyscyplinarność i przekład – kilka możliwych odpowiedzi
 
PRZERWA KAWOWA 10.30-11.00
Sesja 1: 11.00-13.00
Sala L120
Anna Majkiewicz, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
Interdyscyplinarność i integracyjna moc przekładoznawstwa  
Joanna Kubaszczyk, Uniwersytet Adama Mickiewicza
Na początku było słowo, na końcu jest słowo, a co pomiędzy? O kompetencjach tłumacza, interdyscyplinarności przekładu i prawach przekładoznawstwa
Tamara Brzostowska-Tereszkiewicz, Instytut Badań Literackich PAN
Przekłady konceptualne i metawiersze-obiekty: z wewnątrz i z zewnątrz translatologii
Joanna Warmuzińska-Rogóż, Uniwersytet Śląski
Tłumacz-przewodnik?
PRZERWA OBIADOWA 13.00-14.00
Sesja 2: 14.00-16.00
Sala L120
Sala L131
Edyta Manasterska-Wiącek, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Przed jakimi wyzwaniami staje tłumacz literatury dla dzieci?
 
Ewa Wojaczek, Uniwersytet Gdański
Tłumacz jako pośrednik międzykulturowy
Arkadiusz Luboń, Uniwersytet Rzeszowski
Grafika jako wyznacznik dominanty translatorskiej w przekładach poezji – przypadek ilustracji Ernesta Sheparda i wierszy dla dzieci Alana Alexandra Milne’a w polskich tłumaczeniach
Ewa Gumul, Uniwersytet Śląski
Protokoły retrospektywne w badaniach nad tłumaczeniem ustnym
Aleksandra Jackiewicz, Uniwersytet Warszawski
O hiszpańskich przekładach poezji Mirona Białoszewskiego z perspektywy myślenia kreatywnego
Katarzyna Kruk-Junger, Akademia Techniczno-Humanistyczna
Kompetencje miękkie w przekładzie
Marcin Sarna, Uniwersytet Pedagogiczny
Kronika łamana przez poezję. Uwagi do przekładu Zamszowych butów Felipe Gonzáleza Alfonso
Agata Ostrowska-Knapik, Akademia Techniczno-Humanistyczna
Tłumacz - jednostka wszechstronna
PRZERWA KAWOWA 16.00-16.30
Sesja 3: 16.30-18.30
Sala L120
Sala L131
Marcin Dziwisz, Uniwersytet Pedagogiczny
Socjolingwistyka a przekład, czyli elementy nienormatywne w tłumaczeniu (na materiale przekładów wybranych utworów A. Sapkowskiego na język rosyjski)
Tatiana Szczygłowska, Akademia Techniczno-Humanistyczna
Interdyscyplinarny charakter pracy tłumacza tekstów specjalistycznych na przykładzie przekładu neologizmów wykreowanych przez globalny kryzys finansowy XXI wieku
Ewa Drab, Uniwersytet Śląski
Wiedza historyczna a efektywny przekład współczesnej literatury fantasy
Przemysław Brom, Akademia Techniczno-Humanistyczna
Czy tłumacz przysięgły powinien być prawnikiem? Na przykładach tekstów chorwacko-polskich.
 
Małgorzata Ślarzyńska, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Nauki historyczne i kontekst polityczny w badaniach nad przekładem literackim
Ewelina Berek, Lucyna Marcol-Cacoń, Uniwersytet Śląski
Interdyscyplinarność w przekładzie tekstu naukowego. Francuski i włoski język akademicki w tłumaczeniu na język polski
Lubomir Hampl, Akademia Techniczno-Humanistyczna
Czy przekład jako produkt końcowy różni się znacząco od tekstu pierwotnego? Próba pokazania różnic i podobieństw na czeskim i polskim materiale
Katarzyna Kubaszczyk, Uniwersytet Adama Mickiewicza
Dynamika myślenia syntetyczno-analitycznego w kontekście przekładu specjalistycznego dla celów dydaktycznych jako wyzwanie dla kompetencji dyskursywnej i profesjonalizmu tłumacza na podstawie przekładu podręcznika do nauki śpiewu gregoriańskiego "Laus in Ecclesia"
 
SOBOTA, 7.04.2018.
Sesja 4: 9.30-11.00
Sala L120
Barbara Bibik, Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Czyim sługą jest tłumacz dramatu? (O inter?dyscyplinarności w przekładzie dramatu)
Aleksandra Arndt, Uniwersytet Adama Mickiewicza
Wergiliuszowych "Georgik" tłumacz doskonały – wrażliwość, kunszt, kompetencje
Agnieszka Muszyńska-Andrejczyk, Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina
Translacja libretta operowego - przekład swoiście interdyscyplinarny
 
PRZERWA KAWOWA 11.00-11.30
Sesja 5: 11.30-13.00
Sala L120
Sala L131
Anna Wendorff, Uniwersytet Łódzki
Interdyscyplinarność w badaniach nad audiodeskrypcją
 
Renata Niziołek, Uniwersytet Pedagogiczny
Język tłumacza/język tłumaczki: psychologia języka a przekładoznawstwo
 
Agnieszka Palion-Musioł, Akademia Techniczno-Humanistyczna
Intersemiotyczny charakter audiodeskrypcji
Ewa Michalska, Eugenia Pokutta, Akademia Techniczno-Humanistyczna
Wybrane aspekty lingwistyczne w teorii i praktyce przekładu
Aleksandra Hasior, Akademia Techniczno-Humanistyczna
Magdalena Szpilman, Uniwersytet Warszawski
Rola społeczna tłumacza audiowizualnego – rzemieślnik czy ekspert?
Joanna Drzazgowska, Uniwersytet Gdański
Analiza porównawcza form adresatywnych w języku polskim i portugalskim
 
 
PRZERWA KAWOWA 13.00-13.30
Sesja 6: 13.30-15.00
Sala L120
Beata Piecychna, Uniwersytet w Białymstoku
Nurt hermeneutyczny w przekładoznawstwie - próba uściślenia i doprecyzowania terminologii używanej przez reprezentantów hermeneutyki przekładu
Katarzyna Lukas, Uniwersytet Gdański
Translacja i pamięć jako metafory kulturowe. Analogie, punkty styczne, interakcje
Łukasz Barciński, Uniwersytet Rzeszowski
Rizomatyka Studiów nad Przekładem – podejście transdyscyplinarne
ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI 15.00
 
 
© SYSTEM CMS - www.mar-kus.com.pl
Konferencja przekładoznawcza / przekład